ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Κλείσιμο υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών στο Βατί

Προωθείται νέα ανακοίνωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων όσον αναφορικά τις χωμάτινες δεξαμενές στο Βατί.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΥ πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι υφιστάμενες χωμάτινες δεξαμενές θα τερματίσουν τη λειτουργία τους στις 29/02/2020.΄Ωστόσο, μέχρι τις 29/05/2020 θα συνεχίσουν να μεταφέρονται στις εν λόγω δεξαμενές περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων τα οποία θα εμπίπτουν σε κατηγορίες που δεν μπορεί να παραλάβει ο σταθμός.

Στόχος είναι να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς των εν λόγω αποβλήτων να εξεύρουν τις κατάλληλες λύσεις διαχείρισης των αποβλήτων τους, ενώ διευκρινίζεται ότι θα γίνεται αυστηρός έλεγχος πριν από τη διάθεση των οποιονδήποτε αποβλήτων στις δεξαμενές.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ανακοίνωση Ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας.