ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story: Αλλάζουν μορφή τα Ταμεία Υγείας

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Capital TV, Top Story: Αλλάζουν μορφή τα Ταμεία Υγείας.
Συζήτηση με το ΓΔ ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου.