ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα Πέμπτη 11.00 π.μ. Θέμα: Β1 Ο περί της Απόκτησης  και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019.   Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 2. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 3....

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα: Παρουσίαση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα  για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: Β) 1 και Β) 2 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και 2018. Δ)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.40 μ.μ. Θέμα: Τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταικών. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα:  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και η ανάγκη ενίσχυσης των...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019. Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.40 π.μ. Θέμα: Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου και Γιώργος Χ»Καλλής  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόοωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Πέμπτη 7 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Πέμπτη 7 Μαίου 2019 και ώρα 8.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες που...
1 3 4 5 6 7 23