ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 8.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολύβιου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: O περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης γαι εισαγωγή υγραερίου...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: 1.α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.45 π.μ. Θέμα: 1. Μέτρα για ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δευτέρα 10 Ιουλίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέμα: 1. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθερωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 7 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 7 Ιουλίου, 2017 και ώρα 8.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 20 Ιουνίου και ώρα 9:00 π.μ   Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις νέες διατιμήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 2. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6 Ιουνίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 6 Ιουνίου, 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Θέμα: (α) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη βιωσιμότητα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 12 Ιουνίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μ. Θέμα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης
1 3 4 5 6 7 14