ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 5 Απριλίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 5 Απριλίου, 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Μαρτίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 28 Μαρτίου, 2017 και ώρα 12:00 μ. Θέμα: Η ανάγκη αλλάγης της λειτουργίας των ταμείων προνοίας έτσι ώστε να λειτουργεί ως δεύτερος πυλώνας της συνταξιοδότησης. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 28 Μαρτίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας,Εμπορίου, Βιομηχνίας και Τουρισμού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη” και τις καθυστερήσεις...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη 21 Μαρτίου στις 9.00 το πρωϊ για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού. Εκπρόσωπος ΟΕΒ Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών (Αναβλήθηκε)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1) α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδόμων Νόμος του 2016. β) Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 2017. 2) Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, 13 Μαρτίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Μαρτίου, 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. Θέμα Ο Περί Ελεγκτών Νόμος του 2017.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού 15 Μαρτίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 8:20 π.μ Θέμα: Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 2017.   Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:45 μ.μ Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων λιανικού εμπορίου...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων, 10/3/2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων Τετάρτη 10 Μαρτίου, 2017 και ώρα 8:30 π.μ Θέμα: Οι περί μηχανοκινήτων οχημάτων και ρυθμίσεως της τροχαίας κινήσεως κανονισμοί (Τροποποιητικοί) του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού, 7/3/2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού Τετάρτη 7 Μαρτίου, 2017 και ώρα 9:40 π.μ Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : Πρόταση για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών Πρόταση για ενοποιημένη βάση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 1 Μαρτίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ Θέμα: Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα οριστεί.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2017. 2. (α) Ο περί Ελέγχου των Ωρών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 3.45 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017. (Αρ....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Η ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού απο τους νέους επενδυτές απο τις 29 Ιανουαρίου, 2017 και τα προβλήματα...
1 3 4 5 6 7 11