ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Αναβολή Συνεδρίας – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9,15 π.μ. Θέματα: 1. Οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, οι ετσιθελισμοί που οδηγούν επιχειρηματίες και επενδυτές σε χρεοκοπία με βάση τις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ολοκληρωμένη...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, σε ότι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων (εισαγωγών και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Η απόφαση για μετατροπή του κτηρίου του Φιλοξένια σε Δικαστήριο, σε συνάρτηση με τις ελλείψεις σε υποδομές...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέματα: 1)α) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17) Νόμος του 2015. β) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 8.30 π.μ. Θέματα: 1. O περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Παροχή Στέγασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Ο περί της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέματα: 1. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύεσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17) Νόμος του 2015. 2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύεσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος...

Αναβολή Συνεδρίας – Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Αναβολή Συνεδρίας – Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Παροχή Στέγασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Ο περί της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια\0 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα:  Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής μείωσης (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα:  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. Αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονιού. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο κίνδυνος που διατρέχουν κατοικημένες περιοχές απο τα ξερά χόρτα που περιβάλλουν κατοικίες σε αστικά κέντρα. Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους και Μαρκέλλα...
1 5 6 7 8 9 27