ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 16 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του  2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Γιώργος Χατζηκαλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 8 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποιητικός) Νόμος του 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοκήσεως, 21 Φεβρουαρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 Θέμα: Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας  

Κοινοβουλευτκή Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 5 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρώπινων Διακιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 1 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 1η  Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του  2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 27 Φεβρουαρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 Θέματα: 1. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2017. 2. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 6 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τους Κανονισμούς που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 5 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 7 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 Θέματα: α. Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 β. Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 γ. Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, 13 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη 13 Μαρτίου, 2018 και ώρα 9:15 π.μ Θέμα: Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 12 Μαρτίου, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 12 Μαρτίου, 2018 και ώρα 11:00 Θέμα: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 28 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη,  28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ Θέμα: Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θεόδωρος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 22 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη  22 Νοεμβρίου 2017 Θέμα: Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 22 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέμα: Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 14 Νοεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη 14 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Θέματα: 1) Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδίων και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017. 2) Ο περί των Δικαιωμάτων των...
1 2 3 4 5 6 15