ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 23 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 23 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προιόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 18 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιτικός) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάνη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 16 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 16 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ Θέμα: Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών, στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 15 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 15 Μαίου και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Υλοποίησης του Ενιάίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 15 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 15 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1) α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 β) Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 5 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή, 5 Μαίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, 8 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα, 8 Μαίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα υδρογονανθράκων Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάρκος Καλλης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 4 Μαίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη, 4 Μαίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 2 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα Τουρισμού. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα, 8 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 8 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1) (α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί Οδών και Οικοδόμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Απριλίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Τρίτη 25 Απριλίου και ώρα 9.00 π.μ. 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 και ώρα 12.40 μ.μ. 2) α) Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για να συναφή θέματα Νόμος του 2017. β)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 24 Απριλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: 4. (α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 5....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Απριλίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Απριλίου, 2017 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του...
1 2 3 4 5 6 11