ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα:  Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής μείωσης (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα:  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. Αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονιού. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο κίνδυνος που διατρέχουν κατοικημένες περιοχές απο τα ξερά χόρτα που περιβάλλουν κατοικίες σε αστικά κέντρα. Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους και Μαρκέλλα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.10 π.μ. Θέμα:  Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 31 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 31 Μαίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. (Αρ. Φακ.23.03.056.056-2019). Τροποποποίηση των προσόντων για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης)...

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 28 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 28 Μαίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 8 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 8 Μαίου 2019 και  ώρα 12.00 μ. Θέματα: Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 7 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 7 Μαίου 2019 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  2. Ο περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Παρασκευή 3 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Παρασκευή 3 Μαίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα:  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέματα: Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1. Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 2. Ο περί της Ρυθμίσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων...
1 2 3 4 5 6 23