ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2012. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποητικοί) Κανονισμοί του 2019. 2. Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. 2. Ο περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. Θέματα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:15 μ.μ Θέμα: Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών, στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:45 π.μ Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μαρκέλλα Παπανικολάου  

Αναβολή Συνεδρίας – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9,15 π.μ. Θέματα: 1. Οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, οι ετσιθελισμοί που οδηγούν επιχειρηματίες και επενδυτές σε χρεοκοπία με βάση τις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ολοκληρωμένη...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, σε ότι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων (εισαγωγών και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Η απόφαση για μετατροπή του κτηρίου του Φιλοξένια σε Δικαστήριο, σε συνάρτηση με τις ελλείψεις σε υποδομές...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέματα: 1)α) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17) Νόμος του 2015. β) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος...
1 2 3 4 5 6 25