ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποβολή Προτάσεων για Δράσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου για το 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

Ενημερώνεστε ότι η περίοδος υποβολής προτάσεων για δράσεις οι οποίες θα τύχουν χρηματοδότησης από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) ξεκινά το Σάββατο 01 Μαΐου 2021 και λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

 

Σας αποστέλλονται συνημμένα:

1) το εγχειρίδιο ενημέρωσης για τις δράσεις των μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου (ΕΑΔ),

Εγχειρίδιο Εφαρμογής_Τελικό

 

2) το Έντυπο υποβολής πρότασης (Παράρτημα Γ) για δράση η οποία θα τύχει χρηματοδότησης από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (σε μορφή word),

Έντυπο Υποβολής Πρότασης_Παράρτημα Γ

 

3) οι αναθεωρημένοι κατάλογοι με τα στοιχεία των μελών των τριών Θεματικών Δικτυακών Ομάδων («Ανταγωνιστικότητα», «Περιβάλλον», «Ανάπτυξη της υπαίθρου») καθώς και των Κρατικών Οργανισμών και

 

4) η δήλωση Συμβαλλόμενου Φορέα (Παράρτημα Δ) η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογράφει από κάθε μέλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) που θα συμβάλει στην υλοποίηση της δράσης (σε μορφή word).

Δήλωση Συμβαλλόμενου Φορέα_Παράρτημα Δ

 

Το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής πρότασης και οι δηλώσεις των Συμβαλλόμενων Φορέων πρέπει να υποβληθούν στην Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας (ΟΔΛ) του ΕΑΔ με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

  • με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22 303941
  • με απευθείας παράδοση στα γραφεία της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ στη Λεωφόρο Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα διατάγματα και τα μέτρα για τον Covid-19 που θα είναι σε ισχύ την εν λόγω περίοδο.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις / απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22408664/652.