ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποεπιτροπή της Κοινοβ. Επιτρ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισης τους, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισης τους

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής