ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τροποποίηση της Οδηγίας για την εκπομπή Θορύβου στο περιβάλλον

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πως η Οδηγία για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από μηχανήματα που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους θα τροποποιηθεί. Μηχανήματα αυτού του τύπου είναι για παράδειγμα ανυψωτικά, σκυβαλοφόρα κλπ. Για ενημέρωση ακολουθούν οι εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής.

Θέσεις ΤΕΕ για εκπομπή θορύβου