ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έχει εξαγγείλει την τρίτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από υπηρεσίες και οργανισμούς στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας των ανέργων με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).

Διευκρινίζεται πως υπηρεσίες και οργανισμοί που υπέβαλαν αιτήσεις σε προηγούμενες προσκλήσεις, μπορούν ξανά να υποβάλουν αίτηση για να προσφέρουν συμπληρωματικές ευκαιρίες κατάρτισης σε ανέργους, τηρουμένων των προϋποθέσεων του σχεδίου για το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00, και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις του σχεδίου οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ανατρέξουν στην σχετική ιστοσελίδα (http://eseka.anad.org.cy/) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

Εγκύκλιος ΟΕΒ