ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Τελωνείων: Επιβολή Δασμών σε Εσπεριδοειδή από Κίνα

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπιγκ στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών καταγωγής Κίνας.

Τμήμα Τελωνείων – Εγκύκλιος 543