ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Φορολογίας: Δήλωση Ενοικίων 2021 (ΤΦ 614)

Πληροφορείσθε ότι το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, η Δήλωση Ενοικίων (ΤΦ 614) για το φορολογικό έτος 2021 είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω του συστήματος TAXISnet.

Δήλωση Ενοικίων