ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Διευκρινίσεις για τη χρηματική επιβάρυνση

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη διευκρινίζει ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις που η ημερομηνία της οφειλόμενης καταχώρησης στο ΤΕΕΕΜ είναι από τις 18/12/2019 και μετά.

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ΤΕΕΕΠ – 19-11-19