ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τεράστια η συμβολή των ΑΠΕ στην Κυπριακή Οικονομία

Για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποιούνται ανεξάντλητοι πόροι που είναι διαθέσιμοι σε τοπικό επίπεδο, αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, μειώνεται η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, μειώνονται οι εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον και βελτιώνεται η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν βοηθήσει την Κύπρο να φτάσει πιο κοντά στους στόχους του 2020, για αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στη μείωση θερμοκηπιακών αερίων.

Η πλειοψηφία των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών, μπορεί σήμερα να είναι σχεδόν ανταγωνιστικές των συμβατικών πηγών, πράγμα που δεν ίσχυε πριν από μία δεκαπενταετία. Για το λόγο αυτό είχαν υιοθετηθεί και τα ανάλογα μέτρα οικονομικής στήριξης από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι μηχανισμοί στήριξης των ΑΠΕ τέθηκαν στο στόχαστρο διαφόρων φορέων, ως αιτία αύξησης του κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι οικονομικές πτυχές του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η κρατική στήριξη, είναι όντως αναγκαία, για να επιτευχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι και να αποκομιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη και ότι αυτή δεν οδηγεί σε ανεξέλεγκτα κέρδη.

Ως εκ τούτου, η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη δημοσιότητα, ώστε να σταματήσει η άδικη στοχοποίηση των ΑΠΕ. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η ολοκληρωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση για το θέμα.