ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου

Σύντομο προφίλ Συνδέσμου:
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου, ιδρύθηκε το 1987 από 9 πρωτοπόρους επαγγελματίες φωτογράφους με γνώμονα την προστασία και προαγωγή των καλώς νοούμενων συμφερόντων των επαγγελματιών φωτογράφων στην Κύπρο αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.  Πρωταρχικός στόχος του Συνδέσμου ήταν η δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου που θα εκπροσωπούσε του επαγγελματίες φωτογράφους και θα τους έδινε την δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και να συζητούν θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα του φωτογράφου αλλά και την ανάπτυξη της τέχνης της φωτογραφίας στην Κύπρο. Στην πολύχρονη πορεία του, ο Σύνδεσμος κατάφερε να αποτελέσει τον κύριο εκφραστή των επαγγελματιών φωτογράφων στην Κύπρο και να τον εκπροσωπεί σε θέματα που αφορούν τον επάγγελμα του φωτογράφου.

Με την τεχνολογική επανάσταση στον τομέα της φωτογραφίας αλλά και τις μοντέρνες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων, ο Σύνδεσμος ανέπτυξε και διεύρυνε τις υπηρεσίες προς τα μέλη του, καταρτίζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την καινοτομία, αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και συνεχούς ανάπτυξης του επαγγέλματος των επαγγελματιών φωτογράφων. Οδηγώντας τους επαγγελματίες φωτογράφους σε νέους δρόμους, ο Σύνδεσμος συνεχίσει την προσφορά του στην συνεχή δημιουργία οικονομικών συνθηκών που ενθαρρύνουν της επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος των μελών του αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.

Όραμα

 • Να αποτελεί τον κύριο εκφραστή και εκπρόσωπο των επαγγελματιών φωτογράφων στην Κύπρο.
 • Να είναι φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και συνεχούς ανάπτυξης του επαγγέλματος του φωτογράφου.
 • Να είναι ένας εύρωστος και πολιτικά ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος με το κύρος, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του να είναι ο κατ’ εξοχήν έγκυρος φορέας των επαγγελματιών φωτογράφων στην Κύπρο.

Αποστολή και Στόχοι

 • Η δημιουργία και διατήρηση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες φωτογράφοι να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα για την προσφορά υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών υπηρεσιών.
 • Η παροχή στους επαγγελματίες φωτογράφους σύγχρονων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών κατάρτισης των μελών.
 • Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η προώθηση των καλώς νοουμένων και νόμιμων συμφερόντων των μελών.
 • Η εκπροσώπηση των επαγγελματιών φωτογράφων και η προώθηση των θέσεων και απόψεων τους σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Εκπλήρωση Αποστολής και Στόχων

Προς εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων, ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων και ενεργειών περιλαμβανόμενων μεταξύ άλλων και των εξής:

 • Διαβήματα προς την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τους εμπλεκόμενους φορείς  για οικονομικά, εργασιακά, επιχειρηματικά, φορολογικά, νομοθετικά και κοινωνικά θέματα.
 • Διαφώτιση της κοινής γνώμης με τη δημόσια προβολή των θέσεων του Συνδέσμου διά των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ώστε να γίνονται κατανοητές και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα κέντρα λήψης αποφάσεων στη διαμόρφωση της πολιτικής τους προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.
 • Συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις επαγγελματιών φωτογράφων άλλων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη επαγγέλματος του φωτογράφου στην Κύπρο.
 • Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εκάστοτε οι συνθήκες ή τάσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Α/Α Ονοματεπώνυμο

Ιδιοκτήτη/Διευθυντή:

Ιδιότητα Επωνυμία

Επιχείρησης:

Τηλέφωνο/

Κινητό:

Fax: E-mail: Ταχ. Διεύθυνση
1. Άγγελος Χ’ Σοφοκλέους Πρόεδρος CYVICA

VIDEO PHOTO

22-770124

99-626424

22-770996 angelos@cyvica.com.cy Κυριάκου Μάτση 50Α,

Αγ. Δομέτιος,

2368, Λευκωσία

2. Νίκος Σαββίδης Αντιπρόεδρος CH SAVVIDES PRESS/SPORTS PHOTOGRAPHERS LTD 22-762585

99-623301

22-765816 nicossavvides@cytanet.com.cy Λεωφ. Μακαρίου 63, Πολυκ. ΑΜΑΝΙ, Flat 1, 1070, Λευκωσία
3. Κωνσταντίνος Γιάγκου Γραμματέας YIANGOS PHOTOGRAPHY 22-758721

99-654040

info@yiangosphotography.com Μπουμπουλίνας 12, 1060, Λευκωσία
4. Ανδρέας Ανδρέου

 

Ταμίας ANDREOU ART PHOTOGRAPHERS 99-623259 22-260516 andreouartphotographers@gmail.com  

Λυκαβητού 26,

Flat 201

Έγκωμη

2401, Λευκωσία

 

5. Τάσος Ιεροδιακόνου Μέλος PHOTOSCAPE 24-720059

99-831999

tasos81@hotmail.com Λάρνακος 28,

Ορμήδεια,

7530, Λάρνακα

6. Αντώνης Φαρμακάς Μέλος FOTOCINE STUDIOS FKS LTD 22-670806

99-639011

antonis@foto-cine.com P.O. Box. 24204

1702, Λευκωσία

7. Χαράλαμπος Μαυρομμάτης Μέλος C. MAVROMMATIS PHOTOGRAPHY  99-654633  4generationsphotography@gmail.com  

Αγίας Άννας 41,

Flat 202,

Στρόβολος

2054, Λευκωσία

 

 

Καταστατικό: Επισυνάπτεται

Αίτηση εγγραφής μέλους: Επισυνάπτεται

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ/επικοινωνία:
Πολύβιος Πολυβίου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων
& Κοινωνικής Πολιτικής
τηλ. 22665102, ext. 303
email:ppolyviou[@]oeb.org.cy