ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ και ΕΜΣ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συναντήθηκε στις
18 Σεπτεμβρίου 2019 με κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα πλαίσια του καθιερωμένου προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης της Κυπριακής οικονομίας.

Η ΟΕΒ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, κ. Αντώνη Φραγκούδη και τον Λειτουργό του ίδιου Τμήματος, κ. Μιχάλη Γρηγορίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα:

  • Η θετική πορείατης οικονομίας όπως αποτυπώνεται στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.), το αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, τη χαμηλή απόδοση του Κυπριακού ομολόγου στις διεθνείς αγορές και την συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας.
  • Η ροή ξένων επενδύσεων που ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός και αποφέρουν σημαντικά ποσά στα δημόσια ταμεία καθώς και πολλαπλασιαστικά οφέλη για επιμέρους κλάδους.
  • Η επιτακτική ανάγκη για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική.
  • Η πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αναφορικά με την δικαστική απόφαση για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομία από το Brexit.
  • Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανόμενης της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Η έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες για στελέχωση σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως ο τουρισμός και η μεταποίηση.
  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κυρίως σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η ΟΕΒ πιστεύει ότι η λήψη και ολοκλήρωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων θα συμβάλουν τόσο  στην περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας όσο και στη θωράκιση της έναντι στις διάφορες ενδογενείς και εξωγενείς προκλήσεις.