ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Δεκέμβριος 2020 (τελικά στοιχεία) και Ιανουάριος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2021.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Δεκέμβριος 2020

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2020 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €678,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με €689,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 1,7 %.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2020 ήταν €106,9 εκ. σε σύγκριση με €92,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, καταγράφοντας αύξηση 15,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε €98,9 εκ. σε σύγκριση με €83,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2020 μειώθηκε στα €6,1 εκ. έναντι €6,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2019.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2020 ήταν €84,1 εκ. σε σύγκριση με €160,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 47,4%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Ιανουάριος 2021

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €568,4 εκ. σε σύγκριση με €700,3 εκ. τον Ιανουάριο 2020, καταγράφοντας μείωση 18,8%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2021 ήταν €345,6 εκ. και από τρίτες χώρες €222,8 εκ. σε σύγκριση με €425,5 εκ. και €274,8 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2020. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €100,5 εκ. έναντι €113,6 εκ. τον Ιανουάριο 2020.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2021 ήταν €155,3 εκ. σε σύγκριση με €220,6 εκ. τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 29,6%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2021 ήταν €63,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €91,7 εκ., σε σύγκριση με €73,5 εκ. και €147,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2020. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €35,7 εκ. έναντι €44,2 εκ. τον Ιανουάριο 2020.

(γ) Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €413,1 εκ. τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με €479,8 εκ. τον Ιανουάριο 2020.