ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Απριλίου 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Απρίλιο 2019.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ήταν €2.622,2 εκ. σε σύγκριση με €2.978,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ήταν €1.172,5 εκ. σε σύγκριση με €1.614,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίουήταν €1.449,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 σε σύγκριση με €1.364,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €432,8 εκ. σε σύγκριση με €737,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €528,1 εκ. σε σύγκριση με €742,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018.

(β) Κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €645,9 εκ. σε σύγκριση με €1.014,9 εκ. τον Απρίλιο του 2018.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €241,0 εκ. σε σύγκριση με €335,2 εκ. τον Απρίλιο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €128,1 εκ. σε σύγκριση με €128,1 εκ. τον Απρίλιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2019 ήταν €112,9 εκ. σε σύγκριση με €207,1 εκ. τον Απρίλιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2019 ήταν €111,5 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. τον Απρίλιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Απρίλιο του 2019 ήταν €14,1 εκ. σε σύγκριση με €11,9 εκ. τον Απρίλιο του 2018.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Απρίλιο 2019 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος “Εκδόσεις”.