ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών (τόσο των εγχώρια παραγόμενων όσο και των ξένων προϊόντων), κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 ήταν €1.471,4 εκ. σε σύγκριση με €1.387,3 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 ήταν €438,2 εκ. σε σύγκριση με €722,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 39,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.033,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 σε σύγκριση με €664,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με €810,3 εκ. ή μερίδιο 55,1% επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (όπου περιλαμβάνεται πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως αποτέλεσμα της εξόδου του από την ΕΕ) ήταν €139,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €521,3 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε € 128,2 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν 38,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €271,7 εκ.

3. Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ