ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες Ιανουάριος – Μάρτιος 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο – Μάρτιο 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

 

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ήταν €2.108,4 εκ. σε σύγκριση με €1.990,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ήταν €742,9 εκ. σε σύγκριση με €940,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, σημειώνοντας μείωση 21,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.365,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με €1.049,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €1.142,6 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €279,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €686,0 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε  €188,5 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν 79,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €475,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο – Μάρτιο 2020 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.