ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB ΑΡΙΘΜΟΣ 127: Συμμετοχή ομίλων εταιριών σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 127
Συμμετοχή ομίλων εταιριών σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει σήμερα, 3 Ιουνίου 2020, ανακοίνωση που αναφέρει τα
εξής:

«Οι όμιλοι εταιρειών οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών για την τρίτη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elphotiou@papd.mof.gov.cy.

Επισημαίνεται ότι Όμιλοι Εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την πρώτη ή / και δεύτερη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.»