ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 534: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 534

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

 

Σε συνέχεια προηγούμενων διευκρινιστικών εγκυκλίων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αναφορικά με την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων σε συνεννόηση με την Αστυνομία, επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, για την μετακίνηση τους προς και από την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλλάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.
  2. Νοείται ότι για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο θα πρέπει στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρόγραμμα των ωρών εργασίας τους και το οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαίωση όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμμα ωρών εργασίας τους.
  3. Εργαζόμενοι που είναι σε αναμονή (on call) πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, την βεβαίωση του Εντύπου Α η οποία θα καταγράφει επακριβώς τις ημέρες και ώρες της on call εργασίας.
  4. Νοείται ότι όλες οι Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός του 2021 δεν χρειάζεται να επανεκδοθούν εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 – 3 ανωτέρω.
  5. Σημειώνεται ότι έντυπα που εκδόθηκαν εντός του 2021 θα πρέπει να ανακαλούνται σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης ή αλλαγής εργασίας των προσώπων αυτών.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.