ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 31: Απολύμανση επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 31

Απολύμανση επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό

 

Σε συνέχεια των μέχρι σήμερα ενημερώσεων των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προς τις επιχειρήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους για περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο επανεξέτασης της μέχρι σήμερα κατάστασης, προτρέπει όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία με βάση τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19) σχετικά Διατάγματα, όπως οργανώσουν και θέσουν σε εφαρμογή διαδικασία απολύμανσης η οποία θα εφαρμόζεται με το πέρας κάθε εργάσιμης μέρας, όλων των χώρων, τους οποίους επισκέπτεται το κοινό για εξυπηρέτησή του.

Η απολύμανση θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στα επισυνημμένα έγγραφα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 31