ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 29 – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 29

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ’ αριθμό 28 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφορικά με την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, για την μετακίνηση τους προς και από την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλλάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.

 

  1. Νοείται ότι για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο θα πρέπει στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρόγραμμα των ωρών εργασίας τους και το οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαίωση όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμμα ωρών εργασίας τους.

 

  1. Τέλος νοείται ότι εργαζόμενοι που είναι σε αναμονή (on call) πρέπει να έχουν υπογεγγραμμένη από τον εργοδότη, την βεβαίωση του Εντύπου Α η οποία θα καταγράφει επακριβώς τις ημέρες και ώρες της on call εργασίας.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.