ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Σεξουαλική Παρενόχληση και Παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Σεξουαλική Παρενόχληση και Παρενόχληση στο χώρο εργασίας.
Συζήτηση με συμμετοχή του κ. Πολύβιου Πολυβίου, Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής ΟΕΒ.