ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Σχέδιο Β μετά την απόσυρση κρατικών εγγυήσεων

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2020

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι:
Σχέδιο Β μετά την απόσυρση κρατικών εγγυήσεων.
Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ.