ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι (14/10/2020): Κατάργηση Επενδυτικού Προγράμματος

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι:
Κατάργηση Επενδυτικού Προγράμματος.
Συζήτηση με το Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας ΟΕΒ κ. Αντώνη Φραγκούδη.