ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Την Τρίτη, 9 Απριλίου 2019 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.  Αναμένεται να αξιοποιηθεί από 100 περίπου επιχειρήσεις με ανώτατη χορηγία τις 2.000 ευρώ.  Η χρηματοδότηση από το κράτος θα είναι 30%.