ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης παλαιών οχημάτων & Προώθησης Ηλεκτρικού οχήματος

Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης παλαιών οχημάτων & Προώθησης Ηλεκτρικού οχήματος. Αφορά:

(Α) ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μ1 + Ν1) 15 ΕΤΩΝ+ και
(Β) ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Το Σχέδιο (επισυνάπτεται) αναμένεται να εξαγγελθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αρχές του νέου έτους.