ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της για τις πρόνοιες του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο εφαρμόζεται στο πλαίσιο λειτουργίας μέτρων και προγραμμάτων που προάγουν την ένταξη στην απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η εργοδότηση στην ανοιχτή αγορά εργασίας, μέσω της παροχής στήριξης από καθοδηγητή εργασίας (job coach), ατόμων με αναπηρίες με ουσιώδη μείωση της δυνατότητας εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης και που με την ανάλογη για τις ανάγκες τους στήριξη, αποκτούν τη δυνατότητα παραγωγικής απασχόλησης και επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Για περαιτέρω ενημέρωση για το Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη, ή/και για υποβολή ενδιαφέροντος για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 67

2220 Λατσιά, Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,

1430 Λευκωσία, Τ.Θ. 12833 Τ.Τ. 2253 Λατσιά

Τηλέφωνο: 22815029

Φάξ: 22482310

Email: info@dsid.mlsi.gov.cy