ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΙΚ1, Από μέρα σε Μέρα: Τροποποιήσεις του Νόμου Περί Εκποιήσεων

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

ΡΙΚ1, Από Μέρα σε Μέρα:

– Τροποποιήσεις του Νόμου Περί Εκποιήσεων

Συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου