ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ραδιόφωνο Active: Συζήτηση με θέμα τις Βιομηχανικές Ζώνες στις περιοχές Ιδαλίου και Τσερίου

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Ραδιόφωνο Active:
Συζήτηση με θέμα τις Βιομηχανικές Ζώνες στις περιοχές Ιδαλίου και Τσερίου.

Συμμετέχει ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας ΟΕΒ κ. Αντώνης Φραγκούδης.