ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρώτο Συνέδριο Digital Media από τον ΚΟΕΔ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Εκδοτών Διαδικτύου (ΚΟΕΔ), μέλος της ΟΕΒ, πραγματοποίησε στις 29.9.2017 εκδήλωση με τίτλο “Digital Media: The Future of publishing”, στο πλαίσιο του οποίου ενημερώθηκε το κοινό, διαφημιστές και διαφημιζόμενοι για τους στόχους του ΚΟΕΔ και τις ενέργειες που ήδη έχουν γίνει.

Ένα από τα κύρια προβλήματα του χώρου των Digital Media στην Κύπρου ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένας κεντρικός φορέας/ σημείο αναφοράς που να ρυθμίζει και να καθοδηγεί τόσο τις διαδικτυακές δραστηριότητες όσο και την αγορά. O ΚΟΕΔ ήρθε να δώσει λύσεις καθώς εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους ψηφιακούς εκδότες της Κύπρου.

Σύμφωνα με την κ. Ξένια Ξενοφώντος, Πρόεδρο του Οργανισμού, η ΚΟΕΔ δημιουργήθηκε μέσα από την κοινή ανάγκη των εκδοτών για τα εξής 3 σημαντικά σημεία: Την ανάπτυξη, προστασία και προώθηση του πρωτογενούς ψηφιακού περιεχομένου, τη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και διαφάνειας της αγοράς διαδικτύου και την προώθηση της γνώσης και επιμόρφωσης της αγοράς και των ίδιων των ψηφιακών μέσων.

Στην εκδήλωση μίλησε η Sini Kervinen, Πρόεδρος του IAB Φινλανδίας για τις ευρωπαϊκές τάσεις στα Digital Media και ο Δρ. Μιχάλης Σαραντινός πρώην μέλος Δ.Σ. IAB Greece και Διευθύνων Σύμβουλος, Steficon Α.Ε, ο οποίος αναφέρθηκε στο αντίκτυπο των digital media και τη σημαντικότητα των μετρήσεων.

koed2

Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι όλα τα μέλη της ΚΟΕΔ έχουν συμφωνήσει για τη χρήση της κοινά αποδεκτής υπηρεσίας μετρήσεων επισκεψιμότητας, Google Analytics, και τη δημοσιοποίησής τους αφού πρώτα αυτά ελεχθούν και πιστοποιηθούν από διεθνή εταιρεία πιστοποίησης δεδομένων διαδικτύου, OJD Interactiva.

Από τα στατιστικά αυτά, η διαφημιστική αγορά, μπορεί να ενημερωθεί και να επεξεργαστεί στοιχεία για τα sites που αφορούν τους Unique Visitors, τα Pageviews και τα Visits. Στο μηνιαίο αυτό report, αναφέρονται επίσης μεγέθη επισκεψιμότητας, όπως η % εισερχόμενη κίνηση από desktop και mobile καθώς και από social media.

Ο ΚΟΕΔ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 και είναι μέλος του ΟΕΒ από το 2016. Αποτελείται από τους πιο κάτω 12 δημοσιογραφικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ή και στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης:

• IMH
• Όμιλος SPP Media
• Εκδοτικός Οίκος Δίας, SIGMALIVE
• DPG Digital Media
• worldNewsmedia
• Ο Φιλελεύθερος
• Alpha Κύπρου
• Digital Tree e publishers
• Ant1iwo
• MC digital media group
• Cyprus News
• Nikodea