ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Πρόταση της Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει λάβει, μαζί με τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Εταίρους,  την  πρόταση της Υπουργού  Εργασίας,  κας  Ζέτας Αιμιλιανίδου, για το θέμα της ΑΤΑ – στον ιδιωτικό και ημιδημόσιο τομέα, η οποία επισυνάπτεται.

Η ΟΕΒ έχει συγκαλέσει σύσκεψη των πρωτοβάθμιων Οργάνων της στα γραφεία της στη Λευκωσία, την ερχόμενη Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 στις 9:00 π.μ., με σκοπό την εξέταση της Πρότασης και ανταλλαγή απόψεων επί του περιεχομένου της.

Θα ακολουθήσουν συσκέψεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ημέρα που θα καθοριστεί, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η απάντηση της ΟΕΒ για την Πρόταση εντός της καταληκτικής προθεσμίας που έθεσε η Υπουργός και είναι η 28η Ιουλίου 2017.

Πρόταση για Ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής