ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση της Θερμικής Καταπόνησης κατά τη Θερινή Περίοδο” – 23 Απριλίου 2021

Επισυνάπτεται πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση της Θερμικής Καταπόνησης κατά τη Θερινή Περίοδο» το οποίο διοργανώνουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 πμ.

Επισυνάπτεται πληροφοριακό υλικό καθώς και το Πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο περιλαμβάνει και το σύνδεσμο πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για παρακολούθησή του.