ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Ερευνητών του RISE – Doctoral Training Program DTP

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της ΟΕΒ με το Κέντρο Αριστείας RISE για προώθηση της Καινοτομίας και της Έρευνας και Ανάπτυξης στον τόπο μας, επισυνάπτονται πληροφορίες αναφορικά με συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτορικών ερευνητών του RISE.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με το RISE, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο.