ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 154: Το Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2020

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 154

Το Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2020

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έκδωσε το Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2020.

Σύμφωνα με το Διάταγμα οι πιο κάτω παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% (από 9%) από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2021.

  • Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.
  • Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης. Ως υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης νοούνται οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, για ανθρώπινη κατανάλωση, συνοδευόμενες από επαρκείς υπηρεσίες στήριξης που καθιστούν δυνατή την άμεση κατανάλωση τους. Η προμήθεια τροφίμων ή ποτών ή και των δύο αποτελεί ένα μόνο στοιχείο του συνόλου στο οποίο οι υπηρεσίες υπερέχουν σε μεγάλο βαθμό. Οι υπηρεσίες εστιατορίου καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του παρόχου και οι υπηρεσίες εστίασης καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών εκτός των εγκαταστάσεων του παρόχου.

Η παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, με ή χωρίς μεταφορικά, που δεν συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης, δε θεωρούνται υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης.

  • Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό, και αγροτικό ταξί όπως αυτή ρυθμίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα περί Ρύθμισης Τροχαίας Μεταφοράς Νομοθεσία και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα.