ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.74: Νέο Διάταγμα για το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.74

Νέο Διάταγμα για το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων

 

Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 2 Μαΐου 2020, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων, Απόφαση (Αρ. 11) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων για την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.74

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: Απόφαση (Αρ. 11) 5259 2/5/2020 Παράρτημα 2ο Μέρος I