ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Κτιρίου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια των δράσεων της που απορρέουν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS), προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κεντρικό κτίριο της στη Λευκωσία. Με βάση την ενεργειακή επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από εγκεκριμένο Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα, το κτίριο κατατάχθηκε στην ενεργειακή κατηγορία Γ. Το ΠΕΑ συνοδεύτηκε από συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, ώστε το κτίριο να βελτιωθεί περεταίρω ενεργειακά μειώνοντας κατ’ επέκταση και τα λειτουργικά του έξοδα.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται,
  • κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή/και πωλούνται,
  • κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή, και
  • κτίρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τ.μ. χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

 

Π.Ε.Α. ΟΕΒ