ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων σε Μέλη της ΟΕΒ

Με συμμετοχή πέραν των 200 στελεχών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου η πρώτη δημόσια Παγκύπρια παρουσίαση του νέου Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών προκηρύσσεται από το Υπουργείο για πρώτη φορά στη χώρα μας, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. λογισμικά, εξοπλισμός, υπηρεσίες cloud, digital marketing, social media, e-shop, κλπ.) για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης. Ο ενημερωτικός οδηγός του σχεδίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και της ΟΕΒ.

Το μεγάλο ενδιαφέρον και η αθρόα συμμετοχή των Μελών της ΟΕΒ αποδεικνύει τη σημασία που προσδίδουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και την ορθότητα της απόφασης του Υπουργείου για στήριξη των ΜΜΕ προς το σκοπό αυτό. Η ΟΕΒ μέσα από τις πολιτικές και δράσεις της για ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και υποστήριξης των Μελών της, συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση του συγκεκριμένου Σχεδίου Χορηγιών.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων για διάφορα θέματα που τις ενδιαφέρουν. Τέλος, η ΟΕΒ ευχαριστεί το Υπουργείο και τα στελέχη του για τη συνεργασία στην επιτυχή διοργάνωση της παρουσίασης και ευελπιστεί στην εξεύρεση πρόσθετων πόρων για την ικανοποίηση μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων που θα αιτηθούν της σχετικής χορηγίας.

Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων

Παρουσίαση: Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων