ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing)

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για την Κατηγορία Β -Συμψηφισμός Λογαριασμών (Net-Billing) του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση» μέχρι τις 15/06/2020 ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας ή μέχρι την όποια αναθεώρηση του Σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing)