ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παραχώρηση παράτασης στις υπό εκτέλεση συμβάσεις έργων

Αποστέλλεται για ενημέρωση σας εγκύκλιος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) με θέμα την παραχώρηση παράτασης στις υπό εκτέλεση δημόσιες συμβάσεις έργων λόγω της πανδημίας.

Εγκύκλιος ΚΕΑΑ