ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκλήρωση εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate

Στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Business4Climate, πραγματοποιήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, στις 17 και 20 Δεκεμβρίου εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.

Πενήντα συνολικά εργαζόμενοι διάφορων ειδικοτήτων, από βιομηχανίες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία και γραφεία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μιας επιχειρήσης και τον καταρτισμο σχεδίου δράσης για τη μείωση των εκπομπών αυτών.

Παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων:

01 Εισαγωγή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
02 Στόχοι ΑΠΕ και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις και σχέδια χορηγιών
03 Εξοικονόμηση ενέργειας στις Μεταφορές
04 Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
05 Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στις επιχειρήσεις
06 Μεθοδολογία καταγραφής αερίων του θερμοκηπίου μιας επιχείρησης
07 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για μείωση αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις

Στα πλαίσια συνεργασίας της ΟΕΒ με την Υπηρεσία Ενέργειας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για το συντονισμό του Δικτύου Ενεργειακής Απόδοσης για τις επιχειρήσεις, προγραμματίζεται εντός του 2019 η πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων προς τις επιχειρήσεις που υπογράφουν τη Διακήρυξη Business4Climate, με θέμα την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις.