ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ: Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναλάβει τη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανά  πτυξης και Οικονομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Αντώνης Φραγκούδης συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στις 9 Νοεμβρίου και τελούσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών.

Την έναρξη της συζήτησης χαιρέτησε ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης ο οποίος τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης αποφάσεων και έργων, που έχουν εγκριθεί από την Κυβέρνηση και αφορούν την ψηφιακή στρατηγική.

Στην συζήτηση, η οποία έγινε ενώπιον δημοσιογράφων και εκπροσώπων τύπου, έλαβαν επίσης μέρος ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ. Γιώργος Κωμοδρόμος, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργος ως εκπρόσωπος του Ψηφιακού Πρωταθλητή, ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ κ. Αντώνης Φραγκούδης και ο Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Ανδρέας Ανδρέου.

Στην τοποθέτηση του, ο κ. Φραγκούδης, αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή, υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής που εκπονήθηκε από το 2012, ώθησε τις δύο επιχειρηματικές οργανώσεις του τόπου ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, να προχωρήσουν στην εκπόνηση μελέτης. Η μελέτη για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου ανατέθηκε σε έγκριτο οίκο συμβούλων πληροφορικής και στηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου, τη CYTA και τη Logicom. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2018 και τα αποτελέσματα της θα δοθούν στο Κράτος για αξιοποίηση.

Ο κ. Φραγκούδης τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Ψηφιακής Στρατηγικής το οποίο θα έχει την ευθύνη εποπτείας της υλοποίησης της Στρατηγικής με την ταυτόχρονη δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων για διαμόρφωση της. Παράλληλα, συμφώνησε με την εισήγηση του Υπουργού Μεταφορών ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να αναλάβει το όλο έργο, με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα ρυθμίσει ανάλογα το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τα οφέλη από τη γρήγορη εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής θα είναι πολλαπλά για όλους, γι’ αυτό ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα για την ΟΕΒ.

 


Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

20171109_114945

20171109_115239

20171109_121130