ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ και ΟΣΕΟΚ συστήνουν πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για προστασία από τον καύσωνα

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τα οποία καταγράφονται παραβάσεις των κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα, διευκρινίζουν τα εξής:

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων έναντι κάθε κινδύνου, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από τις καιρικές συνθήκες, αποτελεί ύψιστο καθήκον κάθε εργοδότη που απασχολεί προσωπικό.

Ιδιαίτερα, για τους εργοδότες στον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι και οι ίδιοι εκτεθειμένοι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν στις ίδιες συνθήκες και κινδύνους, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη τήρησης των σχετικών κανόνων.

Όπως με κάθε απειλή για την ασφάλεια και την υγεία, έτσι και με τις ψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες καύσωνα, η εξοικείωση με τον κίνδυνο είναι η βασική αιτία πρόκλησης περιστατικών τραυματισμού ή βλάβης της υγείας. Ως εκ τούτου, απαιτείται διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

ΟΕΒ και ΟΣΕΟΚ συστήνουν σε όλους τους εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους σε ανοικτούς χώρους να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στους Διευθυντές  Έργων και στους Επιστάτες στα διάφορα εργοτάξια, για την κατάλληλη προστασία όλων των εργαζομένων που βρίσκονται κάτω από την ευθύνη τους.