ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Δρ. Ανδρέας Πίττας, Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την ανακήρυξη του Δρ. Ανδρέα Πίττα στη θέση του Επίτιμου Προέδρου της Οργάνωσης.

Η ανακήρυξη έγινε σε τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε ομόφωνη πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ και με την οποία ο Δρ. Ανδρέας Πίττας καθίσταται ο πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος, στα εξήντα περίπου χρόνια ύπαρξης και δράσης της ΟΕΒ.

Ο Δρ. Πίττας, Ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie, μίας εκ των μεγαλύτερων Φαρμακοβιομηχανιών παγκοσμίως, με διακεκριμένη δράση και προσφορά στο επιχειρείν και στην οικονομία του τόπου, διετέλεσε επί δύο τετραετίες Πρόεδρος της ΟΕΒ, από το 1996 μέχρι το 2000 και από το 2006 μέχρι το 2010.

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα επισυνάπτεται.