ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέοι Ειδικοί Όροι Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Ψηλά Κτήρια

Επισυνάπτεται Επιστολή και Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα τους Νέους Ειδικούς Όρους Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Ψηλά Κτήρια.

Επιστολή

Ανακοίνωση