ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέο Σχέδιο Χορηγιών για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα μετά από αίτημα της ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει δημόσια την ευαρέσκεια της προς την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για αποδοχή αιτήματος της για δημιουργία νέου Σχεδίου Χορηγιών που θα απευθύνεται αποκλειστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα. Το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο την σημασία του αιτήματος της ΟΕΒ και την τεράστια συμβολή των μεγάλων βιομηχανιών στην οικονομία, υπέβαλε σχετική πρόταση για χρηματοδότηση του νέου Προγράμματος Χορηγιών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με στόχο την ενθάρρυνση επενδύσεων για αναβάθμιση και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

 

Αναμφίβολα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας και βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών και των προτεραιοτήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξίσου σημαντικό ρόλο επιτελούν και οι μεγάλες Κυπριακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μεγάλες εξαγωγικές βιομηχανίες που ανταγωνίζονται μεγαθήρια στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και προσφέρουν τα μέγιστα στην Κυπριακή οικονομία. Η αναγνώριση της ανάγκης για στήριξη των μεγάλων μεταποιητικών βιομηχανιών από το αρμόδιο Υπουργείο και το Κράτος, αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών τους με ανταποδοτικά οφέλη στην οικονομία της χώρας μας.

 

Επίσης, η ΟΕΒ υπέβαλε εισήγηση στο Υπουργείο Βιομηχανίας για παραχώρηση της δυνατότητας στις επιχειρήσεις για επιλογή του Κανονισμού (ήσσονος σημασίας ή γενικό απαλλακτικό) από τον οποίο θα αιτούνται χορηγία από την επόμενη προκήρυξη του Σχέδιου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα. Η συγκεκριμένη εισήγηση της ΟΕΒ αντικρίζεται θετικά από το Υπουργείο.

 

Η Κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι σε δύσκολες περιόδους μπορεί να αντεπεξέρχεται και να πρωτοστατεί στην ανάκαμψη του τόπου. Η ΟΕΒ θεωρεί ότι για να επέλθει πλήρης αποδέσμευση της μεγάλης δυναμικής του μεταποιητικού τομέα, επιβάλλεται στήριξη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσω υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Κύπρου 2019-2030.