ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 19: Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 19

Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (27(Ι)/2020) από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει σήμερα 29 Μαρτίου 2020 την ακόλουθη Απόφαση:

 

Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων, Απόφαση (Αρ. 3) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων ως μέρος του Πακέτου Στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

 

Συγκεκριμένα, το ειδικό επίδομα θα παραχωρείται ως εξής:

1. Το επίδομα θα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

2. Θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα στην ίδια με πιο πάνω ιστοσελίδα.

3. Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από:

i. Αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, ή

22. που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

4. Από το Σχέδιο εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων:

i. Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι

ii. Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι)

iii. Κτηνίατροι

iv. Φαρμακοποιοί

v. Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού

vi. Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών

vii. Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ

viii. Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων

ix. Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο

x. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)

5. Το ύψος του ειδικού επιδόματος (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

6. Σημειώνεται ότι το ειδικό επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

7. Το ειδικό επίδομα δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του τόσο για την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

9. Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.

10. Από το Ειδικό Σχέδιο μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

11. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το ειδικό επίδομα, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η περίοδος καταβολής του επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Απόφαση Ειδικού Σχεδίου των Αυτοτελώς Εργαζομένων

Εγκύκλιος για Ειδικό Σχέδιο για Αυτοτελώς Εργαζόμενους