ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

NEA ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 9

NEA ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 9

Σε σχέση με την Εγκύκλιο Αρ. 6 της ΟΕΒ, ημερ. 15/3/2020, στο Σημείο 12, όπου αναφέρεται ότι «για το επίδομα ασθενείας και το ανεργιακό επίδομα δεν ισχύει η προϋπόθεση προϋπηρεσίας για τους δικαιούχους», είναι λανθασμένο.

Οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος επιβάλλεται να συντρέχουν και για τα δύο επιδόματα.