ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 34 – Πολύ Σημαντικές Διευκρινίσεις από την Αστυνομική ηγεσία: Εφαρμογή Διαταγμάτων Λειτουργίας Επιχειρήσεων

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 34

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σημερινή, εξαιρετικά σημαντική επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Αστυνομίας, Αστυνόμου Ά κ. Μιχάλη Κατσουνωτού εκ μέρους του Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Κύπρου  Μιχαηλίδη προς τον ΓΔ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Μιχάλη Αντωνίου, διασαφηνίζει σειρά θεμάτων που αφορούν την λειτουργία επιχειρήσεων.

—   Η επιστολή της Αστυνομίας αποστάληκε εις απάντηση επιστολής της ΟΕΒ ημερ. 2/4/2020 αλλά και τηλεφωνικής συνομιλίας των κκ Κατσουνωτού και Αντωνίου επί θεμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2020. Οι δύο επιστολές επισυνάπτονται αυτούσιες.

Διευκρινίζονται θέματα που διαλαμβάνουν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και που αφορούν την:

  • Λειτουργία στις βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις.
  • Δυνατότητα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό εμπόριο με παράδοση κατ’ οίκον.
  • Δυνατότητα για κατ’ οίκον παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών που πρέπει να παραμένουν κλειστές κατά την Κυριακή.
  • «Βεβαίωση κυκλοφορίας Εργαζομένου», (βλέπε Εγκύκλιο ΟΕΒ Αριθμός 29 η οποία  διαμορφώθηκε από την ΟΕΒ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών – Επίσης επισυνάπτεται).

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά της ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση της ηγεσίας της Αστυνομίας. Μοναδικός μας στόχος είναι η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινού, αλλά και η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας όπου τούτο είναι εφικτό χωρίς κινδύνους για την υγεία, για να καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας όταν ελεγχθεί η επιδημία.

Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν την ευχέρεια διεξαγωγής εργασιών είτε με τους παραδοσιακούς τρόπους είτε με ηλεκτρονικό εμπόριο και παρόμοιες ρυθμίσεις, να τηρούν αυστηρά τις πρόνοιες των Διαταγμάτων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης με τους αριθμούς των κρουσμάτων κορωνοϊού να αυξάνονται, την ώρα που η συλλογική προσπάθεια για προστασία της υγείας του πληθυσμού κορυφώνεται, οι επιχειρήσεις μας έχουν ιερό καθήκον να μεριμνήσουν για την μέγιστη προστασία εργαζομένων και κοινού.

Είναι προφανές ότι τυχόν χαλαρή ή ελλιπής εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλουν τα υφιστάμενα Διατάγματα δεν θα οδηγήσει μόνο σε Αστυνομική καταστολή και δίωξη των παραβατών, αλλά θα καταστήσει αναπόφευκτη την αυστηροποίηση των Διαταγμάτων και την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για όλους.


Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας

Λειτουργία Επιχειρήσεων – Αρχηγός Αστυνομίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 29-ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 29- Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου